V okviru evropskega tedna varnosti in zdravja, ki je potekal od 24.10. do 28.10.2022, so na Zbornici varnosti in zdravja pri delu oblikovali delovno skupino, ki je pripravila spremembe krovnega zakona, ki bi izboljšale status in pogoje varnostnih inženirjev. Slednji bi tako imeli več pooblastil, med drugim tudi za usposabljanje zaposlenih in izdelavo ocen tveganj, kar je pomembno sploh v luči nesreč, kot je bila v Melaminu ter dviga nivoja strokovne izobrazbe, potrebne za opravljanje strokovnih nalog.

V tem letu se zaključuje kampanja EU-OHSA, ki se osredotoča na kostno-mišična obolenja, z letom 2023 se namreč pričenja kampanja, ki se bo osredotočala na varno in zdravo delo v digitalni dobi.